Bigmodel Walk Around

Bigmodel Walk Around
Bigmodel Walk Around

sobota, 31 grudnia 2011

Jagpanzer IV L/70 1/15 scale

Odebrałem górną część kadłuba od Jagdpanzera IV z Panzer Master Production
Nadbudówka to istna tragedia, krzywa we wszystkie strony. Nie wiem jak producent mógł wypuścić tak bubel odlew :(


I have received from the upper part of the hull of the Jagdpanzer IV from Panzer Master Production

Superstructure is a veritable tragedy, the curve in all directions. I do not know how the manufacturer could release such a dud cast :(




Nie wiem co z górą będę robił, prostowanie nie wchodzi w grę, W najgorszym wypadku całą nadbudówkę będę musiał robić od nowa.

I do not know what I would do with the mountain, straightening is not an option, in the worst case, the entire superstructure will have to do all over again.




Na koniec chciałbym wszystkim życzyć Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.


Finally I would like to wish everyone Happy New Year.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz