Bigmodel Walk Around

Bigmodel Walk Around
Bigmodel Walk Around

niedziela, 25 września 2011

King Tiger 1/16 - Small update

Powoli kończę szynę która była zamocowana w tylnej części przedziału bojowego, zaraz za wieżą.
Służyła do przechowywania toreb z amunicją do MG oraz ładunku z trzech ładunków Sprengpatrone Z 85.

Slowly I end rail that was mounted in the rear of the fighting compartment, just behind the tower. It was used to store bags of ammunition for MG and three cargo load Sprengpatrone Z 85.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz