Bigmodel Walk Around

Bigmodel Walk Around
Bigmodel Walk Around

niedziela, 30 stycznia 2011

King Tiger 1/16 - Small update - Driver & R/O hatches
Zrobiłem mechanizmy podnoszenia przednich włazów.
Ramiona są jeszcze ruchome, ale pózniej wkleje je na stałe.

I made  the mechanisms lifting up the front hatchways. The arms are still movable but later
I will glue it permanently.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz